Byggteknisk Forskrift TEK10 Tilbake til alle dokumenter

TEK 10

Vårt moderne samfunn krever en miljø­
vennlig omlegging av energibruk og energi­
produksjon. Den siste revisjonen av
tekniske krav til byggverk – TEK10 trådte
i kraft i 2010.
Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker
opp grensen for det minimum av egenskaper
et byggverk må ha for å kunne oppføres
lovlig i norge. Det er tillatt, og ofte klokt, å
prosjektere og bygge bedre enn minimums­
kravene, da lovverket hele tiden er i endring.
 

Målsetting med TEK 10

Målsettingen med de nye byggtekniske kravene i TEK10 er
først og fremst å få et mer energieffektivt samfunn. Men også
nye krav til kvalitet, sikkerhet, funksjonalitet og effektivitet står
i fokus. I praksis kan vi summere opp målsettingen med TEK10
i ni punkter:

 • Universell utforming
 • Redusere energibruk
 • Mindre dispensasjoner
 • Fokus på kvalitet; «få bort byggefeil»
 • Mer kontroll og mer uavhengig kontroll
 • Obligatorisk sentral godkjenning for kontroll
 • Økt kommunalt tilsyn
 • Ulovlighetsoppfølging
 • Bygg står for 40 % av energiforbruket, derfor en skjerping.
  Først redusere energibehovet så langt som mulig,
  deretter dekke resterende energibehov med miljøriktige energikilder